“Nothing is certain but death and taxes” Benjamin Franklin  (Amerikaans politicus)

Ja, een ding weten we zeker. Ook wij gaan allemaal een keer dood maar belasting? Hoe zat dat ook al weer. Belasting? Dat betaalde mijn baas toch altijd?  Als zzp-er krijg je te maken met de belastingdienst, ook wel fiscus genaamd . En veel zelfs. Inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, vermogensbelasting, invoerrechten, onroerendzaakbelasting, milieubelasting en ga zo maar door. Veel rijke mensen zeggen: “Ik ben gek op belasting betalen. Ik kan er niet genoeg van krijgen” en zo is het natuurlijk wel. Als je heel veel belasting betaalt ontvang je ook veel inkomsten. Tenslotte is jouw uiteindelijke doel als ondernemer dat je zaak zodanig gezond wordt dat er winst uitkomt en met winst bedoelen we hier dat je redelijk  – het liefst goed -, in je onderhoud kunt voorzien. Die winst is niet alleen broodnodig om nieuwe investeringen te doen, het bepaalt ook voor een belangrijk deel jouw financiële privé situatie als de ondernemer. De fiscus eist echter ook zijn deel op. Wat daarna overblijft (de winst na belasting) komt ten goede aan je bedrijf en/of ondernemer.

Het berekenen van de BTW  Over alle producten en diensten die je verkoopt moet je btw berekenen. Als voorbeeld: je verkoopt een (nieuwe) stofzuiger aan een klant voor een bedrag van 80 Euro. Dit vermeldt je op de factuur en vervolgens bereken je daar 21% btw over. Hiermee wordt het totale factuurbedrag  96,80 Euro. In de detailhandel vermelden we die btw meestal niet afzonderlijk maar is wel in de verkoopprijs verdisconteerd.
Op je factuur dien je minimaal te vermelden:

  1.  Jouw bedrijfsnaam en adres
  2. Een factuurnummer en datum
  3. Jouw btw-nummer dat je van de Belastingdienst hebt ontvangen
  4. Naam en adres van je opdrachtgever/afnemer
  5. Een gespecificeerde omschrijving van de diensten en/of geleverde goederen
  6. Datum dat de goederen of diensten geleverd zijn

Aangifte doen Van de Belastingdienst ontvang je per internet elke drie maanden een verzoek om aangifte voor de BTW. Van de Belastingdienst heb je een toegangscode ontvangen met een wachtwoord waarmee je inlogt. Je vult hierna in je omzet over die periode, waarna het systeem de btw berekent evenals de door jou betaalde btw op de inkoop (voorbelasting). Het verschil maak je over aan de Belastingdienst voor de gestelde betaaldatum. Je kunt beter tijdig betalen want de Belastingdienst is niet aardig voor je indien je te laat betaalt.

Ook schijnwinsten worden belast.  Elk positief resultaat – na aftrek van je bedrijfskosten – wordt tot fiscale winst gerekend. Helaas worden winsten die bijvoorbeeld door stijging van de prijzen (de inflatie) van voorraden ontstaan en die later weer nodig zijn om deze voorraden aan te vullen als fiscale winst beschouwd en ook als zodanig belast. Hetzelfde geldt voor je productiemiddelen. Hier staat tegenover dat je de voorraden “behoudend” mag waarderen (aan de lage kant dus)