Veel grotere gemeenten hebben financiële voorzieningen beschikbaar op het gebied van microkrediet. Microkredieten zijn aantrekkelijke financieringsregelingen voor startende of groeiende ondernemers. Zij kunnen maximaal 50.000 euro lenen     tegen een rentetarief van 9,75%. Het is speciaal in het leven geroepen voor minder draagkrachtige personen die voor zichzelf willen beginnen. De eis is dat ze bij de banken en andere kredietverschaffers niet succesvol zijn geweest in het verkrijgen van een lening.

Heb jij een tijdelijk cashflowprobleem dat door wat voor reden dan ook is ontstaan, bijvoorbeeld bij de start of wil je wellicht meer in je bedrijf investeren of een doorstart maken, ga dan naar de gemeente en vraag of je voor deze regeling in aanmerking komt.

Er worden uiteraard individuele afwegingen gemaakt bij de toekenning van het microkrediet. Je kunt in aanmerking komen voor een gemeentelijk microkrediet als je voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  1. Je wilt een bedrijf beginnen (dus geen privélening).
  2. Je kunt aantonen dat je bent afgewezen of onvoldoende kunt lenen bij een bank of investeerder.
  3. Je kunt zonder extra zekerheid geen ander krediet krijgen. Je hebt bijvoorbeeld geen andere borgstelling of onderpand beschikbaar.
  4. Je inkomen (inclusief dat van je partner) is niet hoger dan maximaal 130% van het wettelijk minimumloon.
  5. Je kredietverleden is beschadigd. Je hebt bijvoorbeeld een negatieve BKR-registratie
  6. Je kunt als starter een kansrijk ondernemingsplan tonen met een volledig uitgewerkte financiële paragraaf.
  7. Je voert een deugdelijke bedrijfsadministratie en doet tijdig aangifte bij de belastingdienst.
  8. Je hebt als startende ondernemer voldoende passende documenten te overleggen waaruit blijkt dat je een kansrijk marketingplan hebt met uitzicht op een goede levensvatbaarheid.

De overheid is bereid garant te staan voor een lening via de BBMKB!

Het MMBKB Borgstellingskrediet heeft een maximumhoogte van één miljoen euro. Het ministerie van Economische Zaken stelt zich hierbij garant (oftewel staat borg) voor een deel van het krediet. 50% voor ‘gewone’ ondernemers, 89% voor ‘starters’ en 67% voor innovatieve bedrijven. De bank beoordeelt de kredietaanvraag.