Een persbericht is een veel gebruikt middel om journalisten en de media op de hoogte te stellen van een nieuwsfeit. Het is de snelste manier om met je nieuws in de krant te komen. Het bericht wordt door jou opgesteld en verstuurd. Hieronder vind je inhoudelijke tips en praktische handvatten voor het opstellen en versturen van zo’n persbericht:

 1. Een verhaal moet altijd nieuwswaarde hebben. Echt nieuws betekent niet iedere maand hetzelfde verhaal. Er moet een dringende reden voor een krant zijn om het te plaatsen. Doe een onderzoek, daar zijn ze gek op, vooral als ze exclusiviteit krijgen.
 2. Opbouw persbericht. Een persbericht bestaat uit een top, kopregel, basistekst en profielschets. Het bevat slechts één boodschap. Bovenaan staat: PERSBERICHT
 3. In de kopregel staat het nieuws. Het moet zowel het verhaal vertellen als de aandacht trekken, c.q. nieuwsgierig maken want redacteuren denken in koppen. Het moet uitnodigen om verder te lezen.
 4. In de eerste alinea staat kort en bondig het nieuws: De kernboodschap van je bericht (wie, wat, waar). Vooral de tijd en wanneer iets plaats vindt of vond. Gebruik nooit meer dan 100 woorden.
 5. De basistekst behandelt het waarom, hoe en waarmee? Werk de lead uit met details, eventueel met leuke citaten. Het belangrijkste eerst! Als de redactie het stuk wil inkorten laat men gewoon de onderste alinea’s weg.
 6. Benoem de feiten juist, zonder te overdrijven. Maak duidelijk onderscheid tussen feiten en ervaringen. Spreek ook niet over je eigen product. Laat anderen dat doen. Haal quotes aan tussen aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: Klant X vond ons: “de warmste deken van de eeuw”. Gebruik bij voorkeur getallen (soms wel 10% meer).
 7. Maak het persoonlijk. Houd je verhaal simpel in begrijpelijke taal. Verbloem niets en kom snel tot zaken. Gebruik geen jargon, clichés, technische of academische taal. Schrijf je persbericht in de stijl van de krant en maak er geen verhaal of roman van.
 8. Zinnen dienen kort te zijn en gemakkelijk te begrijpen. Oefen in het schrijven van een persbericht en laat anderen het lezen voordat je het naar de pers stuurt. Check vooral op spelfouten. Lees andere berichten en richt je daar naar.
 9. Follow-up je persbericht naar degene waar je het naar gestuurd hebt en vraag wat er aan verbeterd kan worden (ook als het niet geplaatst is). Men geeft je graag advies want vergeet niet dat zij ook graag nieuws willen plaatsen!
 10. Beelden doen meer dan woorden. Stuur dus een goede actiefoto (geen schouder/hoofd foto van jezelf) of ander plaatje. Bij voorkeur van goede kwaliteit.
 11. Vergeet niet je nieuws of boodschap te plaatsen op de social media zoals Facebook. Twitter, LinkedIn, Instagram en je eigen Webpagina

Onthoudt: Effectieve reclame is de WAARHEID, maar dan goed verteld