Succesvolle mensen bezitten allemaal één sterke eigenschap. Belangrijke zaken, zoals geldzaken, maken hen belangrijk. Er zijn nogal wat mensen die hun vakantie zorgvuldiger plannen dan hun financiën. Daardoor ontstaan onnodig geldproblemen. Het vervelende is dat, zodra deze problemen aan de horizon verschijnen, het zelfvertrouwen afneemt en daarmee de omzet. Te vaak wordt een gebrek aan tijd als excuus aangevoerd voor de weinige aandacht die je besteedt aan je financiën. Je stelt verkeerde prioriteiten. Je gaat je er pas mee bezig houden als het water je aan de lippen staat. Als je niet meer kunnen pinnen en de bank weer ‘nee’ verkoopt. “O ja, ik moet die facturen er nog steeds uitsturen”, zeggen ze dan. Je zou je relatie eigenlijk een aanmaning moeten sturen maar stelt dat steeds uit omdat je bang bent dat dat je relatie verstoort en je wilt geen onenigheid. Op orde brengen van je administratie doe je wel als je het minder druk hebt. Nu even niet, want je moet nu zakendoen. Het heeft geen prioriteit. Vergeet niet dat slecht geldmanagement de belangrijkste oorzaak is dat starters in problemen komen. Een professionele starter leeft nu, maar bereidt zich tegelijk terdege voor op de toekomst door prioriteiten te stellen. Dat betekent voorrang geven aan dat wat het meest belangrijk of urgent is. Normaal gesproken zal dat de job of taak zijn die het dichtst bij de deadline ligt of het meest effectief is van alle taken. Een manier waarop je prioriteiten kunt stellen, is om  taken te categoriseren:

  1. Taken die nu gedaan moeten worden omdat ze heel belangrijk zijn en geen uitstel toelaten. Het moet vandaag (of morgen) klaar zijn.
  2. Taken die gedaan moeten worden als je wat tijd hebt omdat ze anders onder punt A vallen.
  3. Taken die je wilt doen als je tijd over hebt maar waar vandaag geen noodzaak toe is.

Ondernemen is niet zo eenvoudig en meestal sta je er alleen voor. Denk eens over de volgende suggesties na:

  1. Doelen stellen. Of je nu starter bent of al jaren ondernemer, het stellen van resultaatgerichte einddoelen is een eerste vereiste.
  2. Stel prioriteiten. Als veel taken voor jou of je medewerkers topprioriteit hebben, dan heeft praktisch gezien geen enkel item prioriteit. Selecteer door de focus op specifieke aandachtspunten te leggen.
  3. Durf beslissingen te nemen en twijfel niet. Hak knopen door. Sta achter je keuzes en krabbel niet terug. Ga ervoor.
  4. Aandachtspunten. Besteedt voldoende aandacht aan financiën, tijd, energie en aan het volgen van je koers. Hoe staat dat in verhouding tot de geleverde prestaties? Zijn de resultaten het gevolg van de geformuleerde einddoelen? De vraag en de behoefte van de klant zijn bepalend voor je producten, geld, tijd en aandacht die jij daarvoor over hebt. Al jouw pionieren en pogingen tot innovatie passen daarbij.

“De belangrijkste problemen kunnen niet worden opgelost in hetzelfde kader waarin ze gecreëerd zijn.” Albert Einstein (Geldproblemen los je dus niet op met geld).