Het stoppen van een eenmanszaak (zzp’er) is heel eenvoudig. Als de zaak niet echt van de grond komt en jijzelf weer in loondienst wilt hoef je je slechts uit te schrijven uit het Handelsregister. Je mag dan eenvoudig de aanwezige bedrijfsmiddelen verkopen (auto, laptop, machines etc.) en de opbrengsten behouden. Uiteraard blijf je wel verantwoordelijk voor het betalen van de uitstaande bedrijfsschulden. Indien je een b.v. bezit is het eigenlijk nog eenvoudiger door de aandelen aan een opvolger te verkopen. Over de opbrengst dien je dan wel 25% inkomstenbelasting te betalen. (de zogenaamde aanmerkelijk belangheffing).

Surseance van Betaling

Indien de kosten erg hoog oplopen in vergelijking met de inkomsten kan er een moment komen dat je in de toekomst moeite hebt om de nodige rekeningen (de belastingen niet te vergeten) te betalen. Dan valt het te overwegen om uitstel van betaling (surseance van betaling) aan te vragen. Dat verzoek moet ingediend worden bij de arrondissementsrechtbank. Normaliter verleent de rechtbank onmiddellijk voorlopig uitstel en benoemt daarbij een bewindvoerder. Samen met de aanvrager beheert de bewindvoerder jouw vermogen. In de Staatscourant en in een vergadering van schuldeisers wordt het uitstel van betaling bekendgemaakt. Het uitstel heeft een duur van anderhalf jaar, eventueel te verlengen met eenzelfde termijn. In die termijn krijg jij de tijd om de zaak beter op de rit te krijgen, zonder dat de schulden aanzienlijk oplopen. Indien dat lukt en je kunt je schuldeisers betalen zal de rechtbank de surseance weer opheffen.

FAILLISSEMENT

Een vervelend punt van het zakendoen is dat iedereen, een natuurlijk persoon, een vereniging, een stichting, een vennootschap of firma failliet kan gaan. Dat kan door een van je afnemers, je leveranciers of jezelf zijn. In die gevallen dat iemand onmachtig is om verder te betalen treedt de faillissementswet in werking. In deze wet wordt faillissement omschreven als een algemeen beslag op het vermogen van de schuldenaar ten bate van de gezamenlijke schuldeisers.

  1. Een rechter zal iemand failliet verklaren als deze verkeert in een toestand van te hebben opgehouden te betalen. Dat kan pas als er twee of meer schuldeisers zijn.
  2. Het faillissement kan worden aangevraagd door een of meer crediteuren maar ook door de schuldenaar zelf.
  3. Bij een faillietverklaring zal de rechtbank een curator en een rechter-commissaris benoemen. De curator wordt belast met de afwikkeling van het faillissement,
  4. De rechter-commissaris is een rechter die toezicht houdt op de curator tijdens het faillissement.

Indien jij als eenmanszaak failliet gaat zullen een maand levensmiddelen, de mimimaal noodzakelijke huisraad en de gereedschappen benodigd voor de uitoefening van je beroep buiten het faillissement vallen. Ook een deel van het ontvangen salaris tijdens het faillissement valt er buiten.