Bij de aanvang van hun onderneming roepen veel starters dat ze eerst geld (ze bedoelen krediet) nodig hebben omdat ze hoge kosten gaan maken en de eerste inkomsten voorlopig op zich laat wachten. Dat laatste klopt, het wordt zelfs later dan je denkt. Je moet natuurlijk wel weten hoeveel je nodig hebt. Bereken dus nauwkeurig hoe je totale financiering er uit ziet en hoe de verhouding is tussen risicodragend en bancair vermogen. Denk daarbij ook eens aan familie als aandeelhouder of een informal-investor als garantsteller. Als jij of je familie geen risico wilt lopen zal de bank dat zeker niet doen. Vergeet niet te kijken naar wat voor garantiestelling jijzelf kunt geven.  Vind een bank waarmee het klikt en staar je niet blind op het borgstellingskrediet. Een goede relatie met je bank of andere kredietverstrekker is superbelangrijk en van welke bank het geld afkomstig maakt jou niets uit.

De banken zijn een gedragscode overeengekomen waarbij ze verplicht zijn hun klanten correct te informeren maar ook een afwijzing helder te formuleren. Vraag dus altijd om die afwijzing. Daar leer je van en zorg je dat dat punt een volgende keer verbeterd is zodat je kredietaanvraag wel positief ontvangen wordt. Vergeet niet: er zijn banken en financieringsmaatschappijen genoeg om het te proberen.

Hier vind je de aanwijzingen/tips:

  1. Plan de start of overstap naar een kredietverstrekker weloverwogen. Het zoeken naar een vervanger kost veel tijd en moeite plus onderhandelingstijd.
  2. Wees bereid vergaand inzicht te verschaffen in het reilen en zeilen van je onderneming in de afgelopen jaren en zorg dat je een duidelijk beeld hebt van de toekomst. Vergelijk de kerncijfers met je branchegemiddelden per werknemer.
  3. Verbeter je onderhandelingspositie door je ingaande en uitgaande betaalstromen kritisch te bezien. Gebruik daarbij een liquiditeitsbegroting. Streef niet naar een immer positief rekening-courantsaldo maar naar de nullijn.
  4. Bedenk dat het aan de uitgavenkant in vrijwel alle gevallen goedkoper is om gebruik te maken van rekening courant krediet dan van leverancierskrediet. Aan de inkomstenkant valt het gebruik van automatische incasso te overwegen. Bij veel banken betaal je per bijgeschreven acceptgiro minder dan voor een gewone overschrijving.
  5. Hoed je voor banken die verklaren dat Electronic banking onlosmakelijk verbonden is aan het rekening courant. Andere banken bieden deze faciliteit wel als losse dienst aan en dat scheelt behoorlijk in de prijs.
  6. Vergeet niet bij ouders, familie en vrienden borgstellingen te vragen. Dat kan je kans op krediet aanzienlijk verhogen.
  7. Als niets je meer kan helpen, oriënteer je dan eens op crowdfunding. Daar liggen tegenwoordig ruime mogelijkheden.