Een advertentie in een dag- of weekblad is een dure aangelegenheid. Naast het feit dat een advertentie slecht opgemerkt wordt is de kans echt klein dat men op dat tijdstip jouw activiteit of product net nodig heeft. Daarnaast heeft een advertentie per definitie een subjectieve uitstraling en zal men met enige argwaan de tekst lezen onder het motto: Zal dat allemaal wel waar zijn want het wordt vast mooier voorgeschoteld dan het is.   Er zijn echter ook mogelijkheden om een opiniërend redactioneel stuk in een blad te plaatsen, bijvoorbeeld in de vorm van een interview. Zo’n stuk is in principe gratis als het enige nieuwswaarde heeft. Soms zal er een kleine betaalde advertentie tegenover moeten staan (de krant wil ook wat) maar het heeft wel het voordeel dat er positief en redelijk objectief over je activiteit of noviteit geschreven wordt en is bovendien aanmerkelijk voordeliger dan een advertentie!  Het wordt daarnaast veel beter opgemerkt en onthouden. Zo kom je op een goedkope manier in positief daglicht. We noemen dit in jargon FREE PUBLICITY.   Een redactioneel stuk moet aan een boel voorwaarden voldoen.  De basisregels daarvoor zijn:

  1. Schrijf nooit zelf een stuk maar laat dat over aan een verslaggever van de krant of pr-consultant (er zijn voldoende goede zzp’ers). Hij neemt een interview bij je af en maakt er een boeiend verhaal van.
  2. Een actiefoto gedurende het interview of product is meer dan belangrijk want een foto of plaatje zegt meer dan duizend woorden. Als je zelf voor een foto zorgt gebruik dan een kwalitatief goede camera met voldoende bpi. Let op: kopschouder –foto’s worden per definitie afgewezen!
  3. Lezers lezen koppen. Probeer samen met de schrijver een kopregel te bedenken boven het artikel. Deze moet het verhaal vertellen en aandacht trekken en moet bij voorkeur pakkend zijn.
  4. Zorg voor maatwerk. Het interview dient te passen binnen het medium. Een prijsuitreiking voor het beste voetballertje past wel in een voetbalkrant maar niet in het Financiële Dagblad en een ballonvaart past wel in de regiokrant.
  5. Maak gebruik van professionals. PR bureaus zijn er voor jou. Ze hebben de contacten om te zorgen dat jouw verhaal in de juiste media ook geplaatst wordt. Fotografen, tekstschrijvers en pr-consultants zorgen voor een juiste inbreng. Ga niet zelf pionieren!
  6. Let op: Free publicity is meestal niet gratis want er komt een boel voorwerk, regelwerk, tegenwerking en frustratie bij kijken. De tekstschrijver, de fotograaf, het marketingbureau en de krant kosten wel degelijk geld. Bovendien kijkt de redactie van een krant heel anders aan tegen jouw “zogenaamde” nieuws. Het kost jou als zzp’er ook veel tijd en energie! Denk eerst goed na en wees je bewust waar je aan begint. Heb je een sterk verhaal? Dan is het zeker de moeite waard dus wel doen!