De weg van de kleine ondernemer gaat niet altijd over rozen. Als je eenmaal goed op weg bent, krijg je vaak te maken met kostenstijgingen. De brandstofprijzen gaan omhoog, de inflatie slaat toe, waardoor de grondstoffen die je in je bezit hebt minder waard worden, en ook de leverancier van kantoorartikelen stelt de prijs van zijn producten naar boven toe bij. Ook de BTW wordt zonder jouw toestemming aangepast! Naast deze invloeden van buitenaf heb je soms te maken met een keiharde concurrentiestrijd waardoor je omzet onder druk staat. Belangrijk daarbij blijft dat je de kosten scherp in de gaten houdt. Dit alles gaat uiteraard ten koste van de winstmarges en een direct gevolg hiervan, mits de omzet niet wordt verhoogd, is dat de bedrijfsreserves afnemen. Dit houdt in: er zijn minder gelden beschikbaar voor reclamecampagnes, investeringen of het aannemen van (meer) personeel. Om de winsten op peil te houden, is een constante omzetverhoging noodzakelijk. Gelijke omzet betekent eigenlijk achteruitgang. Door middel van de volgende vijf punten houdt je je onderneming gezond, zodat je verder kunt groeien:

  1. Houd de kosten in bedwang Zoals hierboven aangegeven, kun je ervan uitgaan dat de kosten aan de inkoopkant vanzelf stijgen, terwijl de prijzen aan de verkoopkant meer onder druk komen te staan. Het is daarom zaak voor een ondernemer om de kosten te allen tijde zo laag mogelijk te houden.
  2. Bezuinig op bestaande middelen door deze zo optimaal mogelijk te gebruiken en toch een hogere omzet of productie te realiseren. Efficiënter gebruiken is weleens mogelijk, de mogelijkheden tot bezuinigen zijn echter minimaal.
  3. Handel slagvaardig door zowel je concurrenten als je afnemers een slag voor te blijven. Dat houdt onder andere in dat je doeltreffend op de veranderingen in de markt reageert. Dat kan bijvoorbeeld door op tijd je assortiment aan te passen, je service of prijspolitiek te wijzigen of zelfs je bedrijf te verhuizen. Misschien wel radicaler door je hele concept te wijzigen en bijvoorbeeld winkelverkoop (gedeeltelijk) omzet naar een webwinkel.
  4. Benut kansen zodra die zich voordoen. Wees daarbij vooral niet bang om radicale veranderingen door te voeren. Niets doen in een veranderende markt is dodelijk. Blijf dus aansluiten bij de veranderende behoefte. Alleen door te groeien en te vernieuwen gaat het je lukken. Zoek naar de kansen en benut die. Als jij dat niet op tijd doet loopt de klant over naar de concurrentie.
  5. Win op tijd adequaat advies in. Dat kan bijvoorbeeld via een accountant, die eens per jaar je balansrapporten en je jaarrekening opmaakt en een goed inzicht heeft in je financiële status. Die kennis van jouw zaken en het onafhankelijke oordeel kan van onschatbare waarde zijn. Weliswaar is jouw accountant niet degene die je wijzer maakt op jouw vakgebied, maar wel degene die eventuele veranderingen kan beoordelen op financiële mogelijkheden en merites. Je kunt zo’n vertrouwenspersoon bovendien gebruiken als rechterhand bij alle gesprekken waarbij financiën een belangrijke rol spelen, zoals bij het beoordelen van kredieten.