De externe adviseur kan de ondernemer helpen om een van tevoren vastgesteld resultaat te bereiken. De assistentie of hulp kan bestaan uit verschaffen van informatie, analyseren van problemen, begeleiden van veranderingen of maken en uitwerken van aangepaste oplossingen. Adviseurs vind je op een groot aantal terreinen, zoals verzekeren, fiscale zaken, boekhoudkundig, juridisch of overnameterrein maar ook op het terrein van franchise of programmering. Ook op de gebieden van marketing en public relations maken startende ondernemers vaak gebruik van externe adviseurs. In het geval dat je een activiteit verkoopt of een bedrijf overneemt, is het zelfs een absolute must dat je een extern iemand inschakelt. In het geval dat er confidentiële zaken ter sprake komen, is het nuttig je externe adviseur een geheimhoudingsbeding te laten tekenen. Daarmee verplicht hij zich om geen geheime informatie naar buiten te brengen of openbaar te maken. Op deze wijze ben je vrijer om informatie met hem te delen. Daarin komt te staan wat de wederpartij en jij hebben afgesproken. De opstelling van zo’n verklaring is maatwerk. Raadpleeg dus een jurist en frommel niet zelf iets in  elkaar.

Een externe adviseur is iemand met ervaring en kennis en heeft een frisse kijk op de zaken. Hij bekijkt alles van een afstand en kan een probleem beter inschatten door er op een onbevooroordeelde manier naar te kijken. Doordat hij onafhankelijk is, heeft hij een objectief inzicht. Uiteraard houd jij als ondernemer – wat het advies ook is −  altijd de eindverantwoordelijkheid. Het is jouw onderneming en jouw beslissing om zijn advies al dan niet op te volgen.

Wanneer en waarom een externe adviseur inschakelen? Als je een nieuwe activiteit, project of onderneming wil beginnen, bezit jij een bepaalde hoeveelheid kennis van de markt of product. Bij het opstarten komen zoveel zaken aan de orde waar je weinig of geen verstand van hebt en waarbij het belangrijk is dat ze in een keer goed gedaan worden. Je naam, de strategie, besloten vennootschap of vof, hoe de markering opzetten, belastingzaken enz. Om die te wegen en jouw aanpak tegen het licht te houden is tegengas onontbeerlijk. De adviseur bezit de nodige kennis en praktijkervaring met die zaken waar jij te weinig ervaring mee hebt om je succesvol op weg te helpen

Zo vind je de juiste adviseur:

  1. Verzamel zoveel mogelijk informatie over diverse adviseurs.
  2. Vind een adviseur met inzicht in jouw bedrijfstak.
  3. Trek referenties na en bel zijn klanten.
  4. Kijk of het klikt op het persoonlijk vlak.
  5. Maak de juiste keuze van jouw adviseur.
  6. Spreek heel duidelijk je verwachtingen uit.
  7. Spreek af wie wat gaat doen en zet dat op papier.
  8. Communiceer de beperkingen van het advies in tijd en in geld.
  9. Stel zoveel mogelijk vragen om goed te zien of je adviseur je begrijpt.
  10. Indien noodzakelijk: laat een geheimhoudingsverklaring tekenen.