Jij hebt inmiddels diverse malen feedback gegeven aan andere personen op een positieve of negatieve manier maar er zal zeker een moment komen dat anderen feedback geven aan jou! Dat betekent dat jij feedback ontvangt. Let op, dat ontvangen is net zo ingewikkeld als het geven! Die feedback kan positief of negatief zijn. Positieve feedback noemen we ook wel een compliment en is net zomin gemakkelijk te ontvangen als negatieve feedback. Je kunt natuurlijk alle complimenten snel kleineren als: “Oh, die das had ik al”, of “Die komt van de recyclewinkel”, en “Afdingen is echt niet moeilijk, dat kan iedereen”, maar dat vindt de gever niet leuk. Je ontkent dan het compliment of jouw reactie klinkt als  een verwijt. Eigenlijk zijn de regels voor positieve feedback dezelfde als bij negatieve. Ze roepen al snel emoties op. Dat komt vooral omdat feedback heel persoonlijk wordt opgevat. Je voelt  je snel aangevallen maar het gaat niet om jou! Het gaat om je gedrag en dat is wat anders. Hoe doe jij het?

Hier volgen wat standaardregels om op een goede manier te reageren op feedback:

  1. Stel jezelf open voor feedback en laat de ander dat ook merken. Het is geen bedreiging maar juist waardevol. Andermans opmerkingen over jouw gedrag stellen jou in staat je gedrag te verbeteren waardoor je juist succesvoller kunt worden.
  2. Actief luisteren. Dat houdt in dat je echt de boodschap zoveel mogelijk tracht te begrijpen door te tonen dat je verbaal en non-verbaal toont dat je aandacht schenkt aan wat je gesprekspartner te zeggen heeft.
  3. Om verduidelijking vragen. Vraag of de ander het kan toelichten totdat je het begrijpt wat hij bedoelt. Tracht jezelf niet te verdedigen of te verklaren waarom je iets doet(begrijpelijk), maar vraag door en vat zijn uitleg eventueel samen. Wat wil hij anders zien?
  4. Val de ander nooit aan maar verdedig je ook niet. Zijn opvatting en mening betreft niet jouw persoon maar je gedrag. Daardoor kun je verder met elkaar. Accepteer zijn opvatting, zelfs al ben je het niet met hem eens.
  5. Bedank voor de feedback. Vergeet niet dat hij de feedback geeft om jou te helpen opdat jij je voordeel ermee doet. Het is net zo moeilijk om feedback te geven als om de feedback te ontvangen. Toon je waardering door expliciet te bedanken.
  6. Denk goed na over de ontvangen boodschap. Waren de opmerkingen terecht of niet? Ben je het ermee eens en kun je er wat mee? Commentaar van een klant is zeker het overdenken waard!
  7. Het is aan jou om met de feedback iets te doen. Vertel wat jij met de feedback gaat doen, ook als je het naast je neerlegt. ”Ik heb goed begrepen wat je zegt, maar ik kan me er niet in herkennen”, of “Ik heb goed naar je geluisterd en volgende keer maken we duidelijke afspraken vooraf zodat dit niet weer gebeurt.”