Crowdfunding is een financieringswijze waarbij gebruik wordt gemaakt van publieke financiering, dus zonder bank. Meestal particulieren die je een krediet voor een gedefinieerd project verschaffen. Het wordt gezien als een alternatieve financieringswijze aangezien normaliter de meeste bedrijven of ondernemingen naar een bank of financieringsmaatschappij gaan om een project te financieren. Crowdfunding kan de vorm van een lening hebben maar het kan ook een eenmalige donatie zijn. Crowdfunding is eigenlijk een vrij nieuw concept op de Nederlandse markt. Het wordt vooral gebruikt om een project of een startende onderneming te financieren. Het gebruik ervan is heel divers. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van crowdfunding als ze een project willen opstarten en de bank durft het niet aan om een relevante lening te verstrekken terwijl je omgeving dat wel durft. Omdat zij met velen zijn kan ieders bijdrage ook klein van omvang zijn. Jouw voordeel is bovendien dat je niet afhankelijk bent van slechts één financier en dat bovendien de banken er zeer welwillend tegenover staan. Het is aan te bevelen om bij crowdfunding een bemiddelaar of platform in te schakelen. Zo’n persoon heeft de ervaring en know-how en regelt als intermediair zowel de contracten als de geldelijke zaken en betalingen. In dat geval voelen de geldgevers zich ook een stuk geruster.

Er bestaan ontzettend veel manieren van crowdfunding. Het is bij crowdfunding in ieder geval de bedoeling dat je het project eerst online aanbiedt. Jouw oproep moet bestaan uit een concrete beschrijving van je project en/of product en jouw bedrijf en de gevraagde financiering. De volgorde van zo’n verzoek wordt dan als volgt:

  1. Voorlopige go/no.go binnen twee dagen op basis van screening van je businessplan, cijfers en prognoses
  2. Persoonlijk gesprek met jou als ondernemer gevolgd door een go/nogo
  3. De ondernemer maakt een pitch voor een investeringspropositie onder begeleiding van een intermediair
  4. Online lancering van de pitch
  5. Monitoring en indien nodig optimalisatie van de pitch
  6. Financiële afhandeling door de intermediair
  7. De ondernemer betaalt een succes-fee van 2 tot 5% van de gevraagde en opgehaalde leensom

Tientallen ondernemers melden zich per dag voor crowdfunding op het internet waarvan vele succesvol aan een lening worden geholpen. Dit gebeurt meestal in de vorm van een annuïtaire aflossingsvrije groeilening of converteerbare lening. De grote winst hierbij is de exposure die je ontvangt. De website trekt dagelijks ca. zesduizend potentiële investeerders. De kosten van een crowdfunding-lening zijn vergelijkbaar met een lening van een bank of financieringsmaatschappij.