Als je een investeerder gevonden hebt die in je activiteit geïnteresseerd is heeft hij natuurlijk je verkoopverhaal aangehoord maar zijn interesse gaat vooral naar je cijfers; te weten je financiële plan. Dat vindt hij veel belangrijker dan je marketingverhaal want hij wil vooral weten: hoeveel ga je omzetten, hoeveel winst ga je maken, hoeveel investeer je zelf en hoeveel geld van buiten heb je nodig om die prachtige plannen te verwezenlijken. De kans is echter groot dat je vooral veel aandacht gaat geven aan de productie en marketing van je product waardoor je de aandacht voor je financiële gegevens verwaarloost of zelfs helemaal vergeet.

Om dat succesvol aan te pakken moet je de volgende zaken heel specifiek en professioneel uitwerken, uiteraard samen met je accountant:

  1. Investeringen: Maak een overzicht van de investeringen die je van plan bent te doen om te kunnen starten. Denk daarbij aan machines, auto’s, dure inventaris maar ook aan verbouwing of opknappen van een bedrijfspand. Gebruik daarbij realistische bedragen, anders snij je je later zelf in je vingers. Je moet vooral geloofwaardig blijven. Een financier kan namelijk goed tegen tegenslagen maar absoluut niet tegen verrassingen. Hij moet voor honderd procent van je op aan kunnen!
  2. Financieringen: Een financier die bereid is geld in een project te steken is altijd op zoek naar zekerheden. Dat moet in ieder geval een stuk eigen bijdrage te zijn. Zoiets geeft de investeerder meer zekerheid. Je dient hier dus een overzicht te geven van de investeringen die je van plan bent te doen en hoe die verdeeld gaan worden.
  3. Exploitatiebegroting: Dit is misschien wel het belangrijkste deel van je financiële plan. Het is de beschrijving van de verwachte inkomsten en uitgavenstromen gedurende de eerste paar jaar. Bekijk wat de gemiddelden in de branche zijn en bouw daarop voort. Vergelijk die ook met jouw begroting. Wees vooral specifiek met de cijfers gedurende het eerste jaar, terwijl daar nagenoeg nauwelijks inkomsten tegenover staan.
  4. Liquiditeitsbegroting: Hierin vergelijk je de tijdstippen van de inkomsten en uitgaven per maand. Let op: Het gaat hierbij over het moment dat de debiteuren werkelijk betalen en dat kan best twee of drie maanden later zijn dan factuurdatum en die is pas na levering. Zo kun je nagaan wat de ruimte is tussen inkomende en uitgaande gelden en hoeveel je aan liquiditeit nodig hebt om deze periode te overbruggen. Als dat slechts een korte periode is kan een kort bankkrediet uitkomst bieden zodat je daarvoor geen investeringskrediet nodig hebt. Geef ook duidelijk aan wat bij de eerstejaars begroting aan werkelijk geboekte opdrachten in de orderportefeuille zit en welke totale omzet je begroot. Daarbij dien je ook te vermelden welke kansen er liggen tot opdrachten, bijvoorbeeld projecten die reeds mondeling zijn toegezegd.