Ga er vanuit dat het met je bedrijf steeds beter gaat. Dan komt er een moment dat je in de knoop komt en je je klanten niet meer adequaat kunt bedienen. Kortom, je kunt het werk niet meer alleen aan. Daarom denk je erover om iemand in te huren. Niet voor vast en misschien wel in deeltijd. Je zoekt voorlopig iemand voor tijdelijk en oriënteert je (misschien wel voor het eerst) bij een uitzendbureau. Dat lijkt de meest eenvoudige oplossing want je bent er lang niet zeker van dat je omzetvergroting blijvend wordt. Als dat wel het geval is kun je mooi te zijner tijd de tijdelijke medewerker zelf in vaste dienst nemen. Op naar het uitzendbureau dus. Maar ja. Welk bureau kies je en waar moe je op letten? Niet iedereen heeft tenslotte ervaring met het inhuren van uitzendkrachten.

Daarom hier een vijftal punten die je helpen bij het omgaan met een uitzendbureau.

  1. Selecteer. Dat ligt nogal erg voor de hand zul je zeggen maar toch. De geografische ligging bijvoorbeeld. Zijn ze actief in jouw regio? Zijn ze gespecialiseerd in jouw activiteit bij collega-bedrijven? Kunnen ze referenties geven? Hoe is het contact met de intercedente van het bureau? Klikt het en kan zij zich een goed beeld vormen van de werkzaamheden die de uitzendkracht moet gaan doen? Komt ze bij je op bezoek?
  2. Maak een profielschets. Stel (eventueel samen met de intercedente) een profiel van de ideale kandidaat. Formuleer aan welke eisen de kandidaat moet voldoen om binnen je onderneming succesvol te opereren. Let vooral op de kennis en vaardigheden. Omschrijf duidelijk de dagelijkse taken en hoe zelfstandig ze moet kunnen opereren. Bekend met jouw computerprogramma? Denk ook aan roken, stressgevoeligheid, bereidheid tot overuren of werken buiten schooluren en representativiteit.
  3. Stel prioriteiten. Je kunt de functieomschrijving nog zo duidelijk maken, in de praktijk loopt zo iemand niet rond. Je zult concessies moeten doen. De ideale kandidaat bestaat niet of hij heeft al een goede baan. Daarom moet je prioriteiten stellen en alvast inschatten waar je eventueel bereid bent water bij de wijn te doen. Kun je haar eventueel bijspijkeren of opleiden?
  4. Zorg dat je iets te bieden hebt. Goede arbeidskrachten liggen niet voor het oprapen. Je moet dus aantrekkelijk zijn zodat ze voor jou kiezen. Zorg dus dat je iets te bieden hebt. Een goed salaris. Delen in de winst van een project. Bij succes eventueel een vaste aanstelling in het vooruitzicht. Behandel uitzendkrachten die bij je komen werken niet anders dan ander personeel.
  5. Blijf in de picture. Houd steeds contact met je uitzendbureau en wissel niet bij een volgende vacature. Gebruik je intercedente ook voor vragen op het gebied van P&O zodat ze zich betrokken weet. Door haar op hoogte te houden van je activiteiten blijf je in haar gedachten en dat loont.