Er komt een boel bij kijken om je bedrijf gezond te laten innoveren/vernieuwen. Het betekent nieuwe innovatieve zaken opstarten en/of dure creatieve mensen inhuren. Omdat de kosten behoorlijk kunnen oplopen en de overheid graag heeft dat ondernemers zo veel mogelijk nieuwe technologieën gebruiken heeft ze een tweetal subsidies vastgesteld. Dat zijn de WBSO, subsidie voor innovatieprojecten en de EIA, vergoeding voor energiezuinig en duurzaam investeren. Bekijk eens kritisch of je wellicht in aanmerking komt voor één van deze subsidies. Zo ja dan geeft je dat niet alleen meer financiële armslag maar ook meer kansen. Andere financiers zullen je daarna zeker voor voller aanzien. Als je een subsidie van de overheid weet te krijgen kan het toch niet zo slecht met je gaan?  Hier volgen een aantal tips om succesvol een subsidieaanvraag te doen:

  1. Spreek eerst met een subsidieadviesbureau. Zij zijn als intermediair specialist in het aanvragen en verkrijgen van een subsidie. Als blijkt dat je aanvraag kansrijk maar ook eenvoudig is kun je overwegen om de aanvraag helemaal zelf te doen. Als het onbekend terrein voor je is moet je niet schromen om de aanvraag uit handen te geven. Een intermediair berekend meestal 10 tot 15 % fee maar wel op basis van no-cure no-pay. Het kost je dan geen tijd of geld indien de subsidie afgewezen wordt.
  2. Een aanvraag neemt veel kostbare tijd in beslag. Zelfs meer dan je lief is. Je moet eerst uitzoeken bij welke subsidie je de meeste kans maakt. Dat vind je in de zogenaamde subsidiewijzer van de RVO. Daarna is het uitzoeken geblazen, stukken verzamelen, begrotingen maken, de efficiency berekenen en dat alles inpassen in de uiteindelijke aanvraag. Na het indienen ben je al snel een aantal weken verder.
  3. Iedere subsidie vereist een complete projectadministratie. Denk daar niet te licht over. Het kost veel tijd om die bij te houden. Bekijk dus of de subsidie opweegt tegen de uren die je aan de aanvraag en administratie kwijt bent.
  4. Kijk zo breed mogelijk. Er bestaan subsidies op vele terreinen. Het is daarom mogelijk om voor meerdere subsidies in aanmerking te komen. Het zogenaamde stapelen daarvan is toegestaan. Door subsidies te combineren en deze tegelijk aan te vragen spaar je dubbele handelingen.
  5. Doe geen loze beloftes. Een aanvraag dient zo concreet mogelijk te zijn, zo ook de winst die het gaat opleveren. Hoeveel procent sneller gaat het proces of hoeveel Kwu winst per maand gaat het concreet opleveren. Ja, precies tot achter de komma. De aanvraag die voorspelt dat het wellicht een grote winst voor het milieu zal opleveren wordt niet snel worden gehonoreerd.
  6. Je moet verantwoording afleggen. Bij iedere subsidieverlening van de overheid moet tijdens het proces alsook na afloop een uitgebreide projectadministratie worden ingediend om te zien of het geld correct en volgens de begroting is besteed. Ook of de voorspelde efficiencyverbetering ook echt is gerealiseerd. Zo niet, dan is de kans groot dat je de ontvangen subsidie in zijn geheel moet terugbetalen.