De tijd dat je na een lange dagtaak even snel de wetgeving, milieueisen of subsidiemogelijkheden er op nasloeg is voorgoed voorbij. Je kunt niet meer alles alleen doen. Daarom zijn er professionele specialisten beschikbaar die jou op een aantal terreinen kunnen helpen.

Adviseurs vindt je op een groot aantal terreinen zoals verzekeringen en fiscale zaken. Op boekhoudkundig, juridisch of overnameterrein maar ook op IT, franchise of agrarisch gebied. Hij brengt ervaring en kennis in en heeft als buitenstaander een frisse kijk op de zaken. Hij bekijkt de dingen van een afstand en kan een probleem beter inschatten door op een onbevooroordeelde wijze naar te kijken. Hij is onafhankelijk en heeft een breder en objectief inzicht. Uiteraard heb jij als ondernemer altijd de eindverantwoordelijkheid, wat zijn advies ook mag zijn. Het is tenslotte jouw firma en het is 100% jouw beslissing om het verkregen advies op te volgen of niet maar wat houdt een adviseur eigenlijk in? Wat voor bevoegdheden heeft hij en wat is de reikwijdte van zijn advies? Daarom even meer uitleg:.

Definitie van een extern adviseur: Dit is een persoon die een ondernemer helpt bij het bereiken van een tevoren vastgesteld resultaat. De assistentie en hulp zal bestaan uit het verschaffen van informatie, het analyseren van verwachte problemen, het begeleiden van eventuele veranderingen of het uitwerken van aangepaste oplossingen.

Wanneer zou je gebruik maken van een extern adviseur? Jij bezit bepaalde kennis van de markt en/of product. Om die kennis te wegen of je aanpak tegen het licht te houden is tegengas onontbeerlijk. Daarnaast zijn er veel terreinen waar je weinig of geen verstand van hebt. Juist een extern adviseur bezit de nodige kennis en praktijkervaring om jou daarbij te helpen (en te behoeden voor grote fouten). Hij mag dan wel duur lijken maar vergeet niet dat goedkoop duurkoop wordt als je denkt alles wel zelf te kunnen.

De volgende vragen mag je jezelf stellen bij het zoeken en vinden van een extern adviseur:

  1. Verzamel zoveel mogelijk informatie over diverse adviseurs
  2. Vind een adviseur die inzicht heeft in jouw bedrijfstak
  3. Trek referenties na en bel zijn klanten
  4. Klikt het contact op het persoonlijke vlak?
  5. Maak de juiste keuze van jouw adviseur
  6. Spreek heel duidelijk je verwachtingen uit
  7. Spreek af wie wat gaat doen en zet dat op papier
  8. Communiceer de beperkingen van het advies in tijd en in geld
  9. Stel zo veel mogelijk vragen om te zien of je adviseur jou wel echt begrijpt
  10. Maak duidelijke afspraken over de te verwachte kosten