MAAK GEBRUIK VAN EEN VAN PR CONSULTANT (blog 355)

De reeks van mogelijkheden op het gebied van public relations is eindeloos. Er zijn echter geen goede of slechte acties op PR gebied. Nog sterker: de goed werkende actie van vandaag is morgen niet succesvol en andersom en wat bij een ander goed werkt hoeft zeker niet bij jouw bedrijf te werken. Misschien wel een andere plaats, een andere dag of slecht weer? Het is te vergelijken als een medisch probleem bij de dokter: het is echt zoeken en uitproberen wat wel en niet succesvol wordt.  PR acties zijn onder te verdelen in 5 groepen:

A Websites en sociale media, Facebook, Twitter, blogs, E-mails, vlogs, etc.

B Nieuwsletters, Films, CD en DVD’s, Audio-visuele presentaties

C Media: lokale en landelijke TV en radio

D Evenementen, beurzen en congressen

E Gedrukte media zoals lokale of landelijk dagbladen en periodieken. Gratis media, huisjournaals, direct-mail, jaarrapporten en nieuwsbrieven

Wat kan een PR adviseur of PR bureau voor jou betekenen? In het kort: hij verzorgt de interne en externe communicatie van jouw activiteit.  De voordelen van een ervaren PR consultant of bureau:

 1. Ze hebben een netwerk van schrijvers en journalisten met wie ze contact hebben of mee werken
 2. Ze kennen de media en weten waar jouw actie succesvol zou kunnen zijn
 3. Wellicht kennen ze al klanten die voor jou interessant zijn
 4. Ze hebben ervaring met damage-control in het geval iets fout gaat
 5. Ze weten hoe de media denken en wat die graag wil zien
 6. Ze geven aan of het interessant is voor je huidige of toekomstige klanten
 7. Ze maken jouw verhaal exclusief zodat het niet reeds eerder getoond is in andere publicaties (in dezelfde vorm)
 8. Ze maken iets wat vooral NU speelt en niet in het verleden

Maak gebruik van hen en toon je product als trendsetting, nieuw met een groeiend potentieel.  Kom met voorbeelden en verhalen die ze kunnen gebruiken in Word en met foto.

Een eigen logo, brochure! Ren niet onmiddellijk naar een reclamebureau of PR-agency! Het is DE marketingtip voor een starter:

Zelfs als je denkt dat je het nodig hebt, doe het niet!  Zelfs als je het gebudgetteerd heb, doe het niet!  Zelfs als je geldsponsor of adviseur het je aanraadt, doe het niet!

Waarom niet? Omdat je het de eerste 12 maanden veel te druk hebt met het ontwikkelen van je eigen persoonlijke en zakelijke imago. Het laatste wat je nodig hebt is een specialist die geen idee heeft wat jou en je zaak nu zo bijzonder maakt en voor jou wel even een kunstmatig imago creëert, welke later een Frankensteinmonster in de dop blijkt te zijn en jou niet past! Wacht.

april 4th, 2021|Reacties uitgeschakeld voor MAAK GEBRUIK VAN EEN VAN PR CONSULTANT (blog 355)

EEN SPREEKBEURT GEVEN (blog 363)

Neem  tijd voor een goede voorbereiding want je moet een spreekbeurt aanpassen aan de gelegenheid. Als je voldoende materiaal en informatie verzameld hebt, is de volgende stap om daar structuur in aan te brengen. Een bruikbare structuur is de volgende: Je vertelt wat je gaat doen, zoals: “Eerst ga ik het met u hierover hebben om daarna daarover door te gaan om dan op dit punt uit te komen”. Tenslotte: “Eerder kondigde ik al aan het volgende met u te bespreken.” Op zo’n manier houd je het publiek bij de les en kun je ze door moeilijke stof heen loodsen. Laat je toespraak niet langer dan 20 minuten duren. Daarna neemt de aandacht sowieso af. Niet WAT je zegt maar vooral HOE je het zegt doet ertoe!  De 20 vuistregels voor een goede spreekbeurt zijn:                                           

 1. Kom met een krachtige openingszin en pakkende afsluiter die blijft hangen.
 2. Spreek simpele, duidelijke taal zonder clichés en gebruik korte zinnen.
 3. Breng slecht nieuws aan het begin en gebruik de rest van de tijd om het te verklaren.
 4. Wees verrassend, maar niet voorspelbaar. Presenteer je verhaal puntsgewijs.
 5. Wees authentiek. Gebruik anekdotes om de speech persoonlijker te maken.
 6. Ondersteunend materiaal is slechts een hulpmiddel (niet voorlezen).
 7. Start nooit met een grap. Met een passende anekdote breek je het ijs.
 8. Blijf je boodschap herhalen. Vertel wat je op je hart hebt en blijf het eindeloos herhalen zodat het beklijft.
 9. Kijk soms de zaal rond en kijk zo nu en dan een toeschouwer kort aan.
 10. Communiceer met je toehoorders. Laat ze meedoen door vragen te stellen en ze erbij te betrekken. Je ziet dat het spreken dan een stuk gemakkelijker gaat.
 11. Maak gebruik van je handen. Door handgebaren te maken bij wat je vertelt, betrek je het publiek erbij. Houd je armen los en gebruik gebaren functioneel.
 12. Laat stiltes vallen. Timing bepaalt alles in het leven. Oefen bijvoorbeeld eens met drie seconden stilte. Je verhaal wint aan kracht.
 13. Wek spanning op. Dat doe je door hardop vragen te stellen en prikkelende voorbeelden te geven.
 14. Wees nooit persoonlijk, dat keert zich altijd tegen je. Pas op voor polariseren.
 15. Dwaal niet af van je schema en blijf bij je onderwerp..
 16. Sta waar je voor staat. Gebruik geen woorden, zoals ongeveer, een beetje, eventjes of misschien.
 17. Eindig nooit met een zin, zoals ‘Om een lang verhaal kort te maken’ want dan denkt men al gauw dat je een kort verhaal lang maakt!
 18. Maak het niet te lang, daar zitten mensen niet op te wachten. Ze hebben wel wat beters te doen. Beperk je tot het wezenlijke, dat wat ertoe doet.
 19. Let op je ademhaling, varieer je intonatie en las voldoende pauzes in.
 20. Laat je presentatie niet als een nachtkaars uitgaan onder binnensmonds gemompel van: “Ik dank u voor uw aandacht.”
 21. Omdat de start en de landing het langst blijven hangen, moet juist je samenvatting als een bom inslaan.
 22. Accepteer de spanning, zowel voor als tijdens de presentatie maar accepteer ook dat je niet alles onder controle hebt.

Vertel wat je gaat vertellen, vertel het en vertel in het kort wat je verteld hebt.

 

april 4th, 2021|Reacties uitgeschakeld voor EEN SPREEKBEURT GEVEN (blog 363)

HOE KRIJG JE JE VERHAAL IN DE KRANT  (blog 361)

Een advertentie in een dag- of weekblad is een dure aangelegenheid. Naast het feit dat een advertentie slecht opgemerkt wordt is de kans echt klein dat men op dat tijdstip jouw activiteit of product net nodig heeft. Daarnaast heeft een advertentie per definitie een subjectieve uitstraling en zal men met enige argwaan de tekst lezen onder het motto: Zal dat allemaal wel waar zijn want het wordt vast mooier voorgeschoteld dan het is.   Er zijn echter ook mogelijkheden om een opiniërend redactioneel stuk in een blad te plaatsen, bijvoorbeeld in de vorm van een interview. Zo’n stuk is in principe gratis als het enige nieuwswaarde heeft. Soms zal er een kleine betaalde advertentie tegenover moeten staan (de krant wil ook wat) maar het heeft wel het voordeel dat er positief en redelijk objectief over je activiteit of noviteit geschreven wordt en is bovendien aanmerkelijk voordeliger dan een advertentie!  Het wordt daarnaast veel beter opgemerkt en onthouden. Zo kom je op een goedkope manier in positief daglicht. We noemen dit in jargon FREE PUBLICITY.   Een redactioneel stuk moet aan een boel voorwaarden voldoen.  De basisregels daarvoor zijn:

 1. Schrijf nooit zelf een stuk maar laat dat over aan een verslaggever van de krant of pr-consultant (er zijn voldoende goede zzp’ers). Hij neemt een interview bij je af en maakt er een boeiend verhaal van.
 2. Een actiefoto gedurende het interview of product is meer dan belangrijk want een foto of plaatje zegt meer dan duizend woorden. Als je zelf voor een foto zorgt gebruik dan een kwalitatief goede camera met voldoende bpi. Let op: kopschouder –foto’s worden per definitie afgewezen!
 3. Lezers lezen koppen. Probeer samen met de schrijver een kopregel te bedenken boven het artikel. Deze moet het verhaal vertellen en aandacht trekken en moet bij voorkeur pakkend zijn.
 4. Zorg voor maatwerk. Het interview dient te passen binnen het medium. Een prijsuitreiking voor het beste voetballertje past wel in een voetbalkrant maar niet in het Financiële Dagblad en een ballonvaart past wel in de regiokrant.
 5. Maak gebruik van professionals. PR bureaus zijn er voor jou. Ze hebben de contacten om te zorgen dat jouw verhaal in de juiste media ook geplaatst wordt. Fotografen, tekstschrijvers en pr-consultants zorgen voor een juiste inbreng. Ga niet zelf pionieren!
 6. Let op: Free publicity is meestal niet gratis want er komt een boel voorwerk, regelwerk, tegenwerking en frustratie bij kijken. De tekstschrijver, de fotograaf, het marketingbureau en de krant kosten wel degelijk geld. Bovendien kijkt de redactie van een krant heel anders aan tegen jouw “zogenaamde” nieuws. Het kost jou als zzp’er ook veel tijd en energie! Denk eerst goed na en wees je bewust waar je aan begint. Heb je een sterk verhaal? Dan is het zeker de moeite waard dus wel doen!

 

april 4th, 2021|Reacties uitgeschakeld voor HOE KRIJG JE JE VERHAAL IN DE KRANT  (blog 361)